Via hemsidan

  • Gå in på openinfra.com/skaffafiber och sök på din adress. 
  • Läs igenom erbjudande, avtal och villkor i lugn och ro.
  • Godkänn beställningen med BankID.


Personal på plats

På många orter kommer vi att ha personal på plats för att svara på frågor och förklara mer. Vi förstår att det kan vara mycket man vill veta innan man tar sitt beslut. 


Du kommer att få brev när vi finns i ditt område.