Kontakta oss så kan vi se vad som gäller i ditt område.


De allra flesta fiberinstallationsavtal har en bindningstid på 24 månader och efter det kan du frånträda avtalet. Kontakta dock alltid den fiberleverantör som du har avtal med så att frånträdandet går till på rätt sätt. Vi kan inte ta ansvar för andra fiberleverantörers avtal och villkor.