1. Support SE
  2. Lösning – hem
  3. Skaffa fiber
  4. Beställa fiber

Jag har avtal med er, men nu vill ett annat företag också sälja fiber. Vad ska jag tänka på?

De allra flesta fiberinstallationsavtal löper under en längre period eftersom leveranstiden beror på område, terräng och diverse markägartillstånd och kommunala tillstånd.


Om du redan har signerat avtal med oss, eller annan fiberaktör, behöver du läsa villkoren för båda parter noga. De allra flesta, inklusive vi själva, har i sina villkor en skrivelse som säger att om du vill frånträda avtalet under projektets gång så utgår en avbrottsavgift. Det betyder att du bryter avtalet i förtid och att du behöver betala en viss del av totalsumman för att få avbryta, i enlighet med praxis från Konkurrens- och konsumentverket.


En fiberinstallation är en långsiktig investering och har som sagt lång avtalstid. Kostnaden som du betalar är delvis uträknad utifrån hur många som beställer i ditt område, och när ni är tillräckligt många (varierar i område till område) så drar projektet i gång.


Att under avtalstiden beställa fiberinstallation från ett annat bolag är inte att rekommendera, det kan i värsta fall sluta med att det inte blir tillräckligt många kvar i ena projektet och inte tillräcklig många hos det andra bolaget - och då blir hela området utan fiber.


Vi har haft kunder som blivit kontaktade av fiberförsäljare som säger att det de ska teckna deras avtal som en plan B utifall deras befintliga inte blir av. Det är något vi starkt avråder från. Det innebär att slutkunden, om det går riktigt illa, sitter fast i två avtal med flera tusentals kronor och ingen fiber i slutänden. Det är inget vi vill ska ske.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov