Kostnaden hittar du på openinfra.com/skaffafiber när du söker på din adress. 


Open Infra erbjuder tre olika val

Tänk på att priserna kan skilja sig mellan de olika alternativen.


1) Fiberinstallation inklusive tjänstepaket (med rot- och rut-avdrag).

I det första valet ingår ett tjänstepaket med bland annat en bredbandstjänst under några månader så att du enkelt kan komma igång och testa anslutningen. 


2) Fiberinstallation utan tjänstepaket (med rot- och rut-avdrag)

Om du väljer utan tjänstepaket så behöver du gå till openinfra.com/marknadsplats och välja din tjänsteleverantör. De som finns presenterade på sidan är de du kan välja mellan och du kontaktar dem själv.


3) Fiberinstallation utan tjänstepaket (utan rot- och rut-avdrag)

Om du väljer utan tjänstepaket så behöver du gå till openinfra.com/marknadsplats och välja din tjänsteleverantör. De som finns presenterade på sidan är de du kan välja mellan och du kontaktar dem själv.

  


Så här ser finansieringen ut

Att gräva på landsbygden innebär långa grävsträckor och många meter kabel med tillhörande utrustning. Det är stora investeringar som krävs för att kunna bygga den typen av infrastruktur och om endast den enskilde konsumenten skulle betala vad det kostar skulle en fiberanslutning kosta orimligt mycket. Ingen skulle betala för det. 


I normala fall går fiberleverantören in med investeringar för att bygga infrastrukturen i området, tillsammans med alla som beställt fiber till sin enskilda fastighet. 


Men när sträckorna blir för långa håller inte den ekonomiska kalkylen, kostnaden blir högre än vad enskilda fastighetsägare vill betala och mer än vad fiberleverantörerna kan investera. Det är i dessa fall som stödmedel används. Det är EU och staten som skjuter till en extra investering så att alla, oavsett var de bor, ska ha tillgång till digital kommunikation och allra helst fiber. 


I vissa områden räcker hela stödmedlet till att finansiera utbyggnaden, men inte i alla. I det områden som det inte räcker till går vi själva in och investerar resten. 


Finansiering av fiberinfrastruktur i stödområden består förenklat av tre delar:


1) Du som beställer fiberanslutning

Gäller installation av utrustning, tomgrävning, access till nätet och löpande underhåll av drift och nät. För din investering finns också möjlighet till rot- och rutavdrag.


2) Fiberleverantören, t ex Open Infra 

Gäller utbygganden av fiberinfrastruktur och utrustning i nät utanför enskild fastighet, samt underhåll och utveckling av drift och nät.


3) Stödmedel från EU tilldelade av PTS 2021 (tidigare år av Jordbruksverket)

Gäller fiberinfrastruktur i områden med glesbebyggelse, det vill säga längre än normala sträckor utanför enskild fastighet. Stödmedelsområden regleras och tilldelas under 2021 av PTS. Fiberleverantörerna får inför varje tilldelning ansöka om tilldelning i varje enskilt område. Varje ansökan ska innehålla uträkning av kostnader och plan för kabelförläggning.