Ja, du kan använda ROT-avdraget till delar av grävarbetet på tomten. Detta är möjligt då regeringen tagit med ”förläggning av bredbandskabel på tomtmark” inom ROT-berättigande arbeten.

 

När du betalat din fiberanslutning ansöker vi om rotavdrag från Skatteverket åt dig. Du kommer få uppgifter från Skatteverket om utbetalningen gått igenom eller inte. Skulle ansökan inte av någon anledning inte gå igenom stämmer vi av med dig så att alla uppgifter är korrekta och sedan gör vi en ny ansökan. Om du inte kan nyttja ROT-avdraget så kommer du att få en faktura på 10 dagar med resterande belopp.

 

Du kan inte använda ROT-avdraget för material och montering av fiberboxen i huset.

 

Gå in på skatteverket.se för ytterligare information.