Under december månad 2021 skickar vi brev till alla hushåll och fritidshus som finns i ett stödmedelsområde.


Från och med 31 december 2021 kan du även söka på adressen på vår hemsida openinfra.com/skaffafiber


På erbjudandet står det om det gäller ett stödmedelsområde eller inte.