PWR (POWER) 1 indikator 

Tänd (Grön)
Strömmen är på
Släckt
Strömmen är av


STATUS

Tänd (Orange)
Systemet startar upp
Tänd (Grön)
Systemet fungerar normalt
Blinkar 3 gånger (Orange)
Systemet är återställt till fabriksinställning
Blinkar 1 gång (Orange)
Systemet har startat om


WAN (Wide Area Network) 1 indikator 

Tänd (Grön)
Uppkopplad med 100 Mbit/s-nätverket
Blinkar (Grön)
Tar emot och skickar data
Tänd (Orange)
Uppkopplad med 1000 Mbit/s-nätverket
Blinkar (Orange)Tar emot och skickar data
Släckt
Ej uppkopplad med nätverket


LAN 1-5 indikatorer

Tänd (Grön)
Uppkopplad med 100 Mbit/s-nätverket
Blinkar (Grön)
Tar emot och skickar data
Tänd (Orange)
Uppkopplad med 1000 Mbit/s-nätverket
Blinkar (Orange)Tar emot och skickar data
Släckt
Ej uppkopplad med nätverket


OBS det finns en knapp för att släcka lamporna om de är irriterande. Om bara PWR lyser och ingen annan så är LED-knappen avstängd.