När du fått fiberboxen installerad är det dags för tomtgrävning. Vi gräver från anslutningspunkten vid tomtgränsen fram till fasadboxen på utsidan av huset. Vi gräver den sträcka som du tidigare kom överens om med installatören. I diket lägger vi ned ett speciellt rör som kallas dukt och sedan täpper vi igen grävningen igen. Sedan grovåterställer vi dvs fyller igen med samma massor som vi grävt upp. Vi försöker om det går att lägga tillbaka samma grästuvor men det kan vi inte lova. Påverkan på tomten vara liten eftersom vi oftast handgräver och ofta kan du knappt se att vi varit där. Men ibland kan det bli lite fult och särskilt om det är väldigt blött i marken så kan det bli geggigt. OBS att vi inte har med oss ny matjord, sår inte nytt gräs, vi asfalterar inte och vi lägger inte tillbaka stenplattor eller altan som behövt öppnas. 


Inför grävningen behöver du tänka på detta:

  • Du behöver inte vara hemma om du inte vill eftersom vi redan kommit överens om vilken väg vi skall gräva
  • Vi kan inte lova exakt när vi kommer då vi gräver många tomter per dag i väldigt högt tempo
  • Se till att du inte parkerat eller ställt något i vägen som hindrar arbetet


I nästa steg därefter (oftast inom några dagar efter grävningen) kommer sedan fibertekniker och blåser in fibern från ett skåp någonstans i närheten och in till din fasadbox. Fasadboxen är viktig för att vi sedan skall kunna göra fiberarbete även om du inte är hemma. Fibern svetsas där ihop med den korta fibersnutten som redan är kopplad från fasadboxen in till fiberboxen inne i huset. Sedan är vi klara för driftsättning och du får ett mejl med all information när din anslutning är igång.