PWR (POWER) 1 indikator 


Tänd (Grön)
Strömmen är på
Släckt
Strömmen är av

STATUS


Tänd (Orange)
Systemet startar upp
Tänd (Grön)
Systemet fungerar normalt
Blinkar 3 gånger (Orange)
Systemet är återställt till fabriksinställning
Blinkar 1 gång (Orange)
Systemet har startat om


WAN (Wide Area Network) 1 indikator 


Tänd (Grön)
Uppkopplad med 100 Mbit/s-nätverket
Blinkar (Grön)
Tar emot och skickar data
Tänd (Orange)
Uppkopplad med 1000 Mbit/s-nätverket
Blinkar (Orange)Tar emot och skickar data
Släckt
Ej uppkopplad med nätverket


LAN 1-5 indikatorer


Tänd (Grön)
Uppkopplad med 100 Mbit/s-nätverket
Blinkar (Grön)
Tar emot och skickar data
Tänd (Orange)
Uppkopplad med 1000 Mbit/s-nätverket
Blinkar (Orange)Tar emot och skickar data
Släckt
Ej uppkopplad med nätverket