LAN 1-4 indikatorer

Tänd (Gul)
Uppkopplad med 100 Mbit/s-nätverket
Tänd (Grön)
Uppkopplad med 1000 Mbit/s-nätverket
Släckt
LAN ej uppkopplad 
Blinkar
Aktivitet


EXT 1 indikator


Tänd (Gul)
Uppkopplad med 100 Mbit/s-nätverket
Tänd (Grön)
Uppkopplad med 1000 Mbit/s-nätverket
Släckt
LAN ej uppkopplad 
Blinkar
Aktivitet


WAN (Wide Area Network) 1 indikator 


Tänd (Gul)
Uppkopplad med 100 Mbit/s-nätverket
Tänd (Grön)
Uppkopplad med 1000 Mbit/s-nätverket
Släckt
Ej uppkopplad med nätverket
Blinkar
Aktivitet


  

PWR (POWER) 1 indikator 

Tänd (Grön)
Strömmen är på
Tänd (Röd)
Uppstartsfel (kontakta din operatör)
Släckt
Strömmen är av