När kabelröret är sammankopplat med kabelröret som grävts ner på tomtmark, blåser vi själva fibern från närliggande områdesskåp. Därefter svetsar vi ihop fiberkablarna.