Grävning

När du fått fiberboxen installerad är det dags för tomtgrävning. Vi gräver från anslutningspunkten vid tomtgränsen fram till fasadboxen på utsidan av huset. Vi gräver den sträcka som du tidigare kom överens om med installatören. Antingen gräver vi för hand eller använder små maskiner som gör minimal åverkan på gräsmattan. I det lilla diket lägger vi ned ett speciellt rör som kallas dukt och i det röret skall sedan fibern blåsas in. 

Återställning

Efter att dukten är nedlagd så grovåterställer vi d.v.s. fyller igen med samma massor som vi grävt upp. Vi försöker om det går att lägga tillbaka samma grästuvor men det kan vi inte lova. Påverkan på tomten är liten och oftast kan du knappt se att vi varit där. Ibland kan det dock bli lite fult och särskilt om det är väldigt blött i marken så kan det bli geggigt där vi gått fram. Ofta blir det initialt en liten upphöjning då jorden blivit uppluckrad men efter några veckor brukar det sjunka tillbaka igen.

OBS att vi inte har med oss ny matjord, sår inte nytt gräs, vi asfalterar inte och vi lägger inte tillbaka stenplattor eller altan som behövt öppnas. 

Inför grävningen behöver du tänka på detta

  • Du behöver inte vara hemma om du inte vill eftersom vi redan kommit överens om vilken väg vi skall gräva
  • Vi kan inte lova exakt när vi kommer då vi gräver många tomter per dag i väldigt högt tempo
  • Se till att du inte parkerat eller ställt något i vägen som hindrar arbetet

Nästa steg

Nästa steg efter avslutad grävning är att våra fibertekniker (oftast några dagar) kommer och blåser in fibern från ett skåp någonstans i närheten och in till din fasadbox. Fasadboxen är viktig för att vi sedan skall kunna göra fiberarbete även om du inte är hemma. Fibern svetsas där ihop med den korta fibersnutten som redan är kopplad från fasadboxen in till fiberboxen inne i huset. Sedan är vi klara för driftsättning och du får ett mejl med all information när din anslutning är igång.