Vi kommer att sätta fiberboxen på insidan av en yttervägg direkt på ingångshålet nära ett eluttag i ett torrt utrymme. Vi kommer alltså gräva fram till den punkt du vill ha boxen och sedan montera den direkt på det hål vi borrar (vi brand- och fukttätar hålet) in i fastigheten, detta sker alltid på marknivå.