1. Support SE
  2. Lösning – hem
  3. Grävning och installation
  4. Gräva och installera fiber

Hur kommer ni att gräva ner fibern i området?

När vi gräver i kommunal mark och privatägd mark använder vi olika metoder beroende på underlaget. Vi föredrar att i minsta möjliga mån störa omgivningen och befintlig infrastruktur. 


Det betyder att vi oftast gräver vid sidan om en asfalterad väg istället för att gräva upp hela vägen, lägga fiber och sen asfaltera igen. Det tar oftast lång tid och skapar onödiga trafikstörningar för dig som bor i området. Återställning sker fortlöpande under grävarbetet och det görs en slutbesiktning innan vi är helt klara.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov