När vi gräver i kommunal mark använder vi olika metoder beroende på underlaget. Vi föredrar att i minsta möjliga mån störa omgivningen och befintlig infrastruktur. 

Det betyder att vi oftast gräver vid sidan om en asfalterad väg istället för att gräva upp hela vägen, lägga fiber och sen asfaltera igen. Det tar oftast lång tid och skapar onödiga trafikstörningar för dig som bor i området. Besiktning sker fortlöpande under grävarbetet.