1. Support SE
  2. Lösning – hem
  3. Grävning och installation
  4. Återställning

Hur kommer ni att återställa marken efter grävning på tomt?

På tomtmark gräver vi ett smalt dike med hacka och spade för att orsaka minsta möjliga ingrepp på din tomt. Ibland använder vi en mindre maskin. 


Därefter gör vi en grovåterställning vilket innebär att vi lägger tillbaka befintliga jordmassor. Stora stenar som grävts fram tar du själv hand om. Vi försöker lägga tillbaka befintligt gräs så gott det går men vi lägger inte på ny jord och sår inte nya gräsfrön, vi sätter inte tillbaka stenplattor, lägger inte asfalt – ytlig återställning är upp till respektive fastighetsägare att sköta efter att jobbet är klart. Eftersom vi sällan använder maskiner som kör sönder gräsmattor och buskar går det i regel inte att se att vi utfört arbete på tomten efter ett par månader när naturen har återhämtat sig.


På kommunal mark, där vi gräver med maskin, kan det dock ta tid innan allt ser ut precis som det gjorde innan vi grävde, räkna med cirka 12 månader.


Så här kan en godkänd grävning samt återställning se ut på tomtmark. Se fler bilder på Gräv och grovåterställning på tomt


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov