Fibern behöver ta sig fram genom din tomt fram till ditt hus. Vi går igenom bästa vägen tillsammans med dig och det är viktigt att du då har tagit reda på och visar var det eventuellt går andra rör och ledningar. En sådan sak kan t ex vara om du har en robotgräsklippare i trädgården, då behöver du berätta hur den slingan är dragen under gräsmattan.


Många ledningar är finns utmärkta på ledningskollen.se och det är även där vi hämtar en del information. Men det är inte säkert att t ex din slinga för robotgräsklipparen finns med där, därför behöver du visa det för oss.

 

Grävningen sker oftast med hacka och spade och diket där fiberkabeln ska förläggas brukar inte bli mer än ett spadtag brett. Vi återställer med befintlig jord, men överlåter grässådd och blomplantering till dig. Samtidigt som vi är på plats kopplar vi in fiberkabeln i fasadboxen och förbereder för driftsättning.


För all fiberförläggning följer vi direktiven i Robust fiber.