1. Support SE
  2. Lösning – hem
  3. Betalning och villkor
  4. Blanketter och allmänna villkor

Allmänna villkor Leverans av fiberanslutning

Vi har valt att uppdatera de allmänna villkoren för leverans av fiber ytterligare och ger alla våra kunder möjligheten att tillämpa de nya villkoren.


I de nya villkoren har vi ytterligare förtydligat att om driftsättning inte skett inom 24 månader från avtalssignering så får du frånträda avtalet kostnadsfritt. 


Om man vill frånträda avtalet innan 24 månader har vi justerat så att det nu i stället är två olika fasta avgifter, en om grävstart inte ägt rum och en om grävstart har ägt rum. I de tidigare villkoren var dessa avgifter i stället angivna som procentsatser vilket var otydligare. Avbrottsavgiften om grävstart inte ägt rum är 5 900 kr och avbrottsavgiften efter grävstart är 7 900 kr.

 

Vi har även förtydligat att:

  • Alla kunder ska få besked om när grävstart sker. 
  • Tydlig möjlighet att säga upp avtalet även muntligt. 

 

Vi hoppas att dessa nya villkor ska förstärka våra kundernas rättigheter och göra en fiberinstallation mer attraktiv utan att man ska behöva oroa sig för krångliga och otydliga villkor.  


Vi har börjat tillämpa dessa villkor på alla nya avtal från och med 1 maj 2022. 


Vår bedömning är att dessa villkor är mer förmånliga även för dig som tidigare har tecknat avtal med oss. Vi avser därför att tillämpa dessa villkor på alla befintliga kunder. Du som kund har dock alltid möjlighet att begära att de tidigare villkoren som du godkänt ska tillämpas.   


Uppdaterade villkor gäller från 25 maj 2022


2023-02-06: Tillägg i de särskilda villkoren under punkt 21 gällande PTS stödmedelsområde 2022. Allt annat är oförändrat.Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov