Avgiften är knuten till anslutningsdressen som är registrerad i vårt nät och går till att vidareutveckla fibernätet. I Sverige har vi under det gångna året uppgraderat kapaciteten i flera delar av nätet för att ge tjänsteleverantörerna möjlighet att erbjuda riktigt höga hastigheter och för att du ska ha en så bra upplevelse som möjligt. Vi planerar ytterligare uppgraderingar och utveckling av nätet. Satsningarna kan se olika utifrån de behov som finns i respektive område.  


Vi tar även hand om fiberboxen i ditt hem. Om du är i behov av service eller reparation behöver du endast betala startavgiften på 490 kr och eventuell tillkommande avgift beroende på vad som ska göras. Vid byte av fiberbox eller strömadapter betalar du ingenting, det ingår i avgiften för drift och underhåll. 

I avtalsvillkor före juni 2021 benämns nätavgiften som ”drift och underhåll av fiberbox” á 9 kr per månad (punkt 6). *


Gå till prislista för service och reparation och villkor


* På några av våra allra tidigaste avtal finns inte avgiften inskriven i villkoren. Om du har ett sådant avtal, eller på annat sätt saknar det här villkoret, och önskar ta det del av de förmåner som det ger är du välkommen att kontakta oss.