Om du vill kan du välja att betala hela beloppet på en gång. Då ska du betala båda fakturorna till bankgiro 712-2104 och ange kundnumret som står på fakturan som referens (istället för OCR-nummer).