Om du ännu inte har blivit driftsatt rekommenderar vi att du överlåter avtalet till den nya ägaren på adressen.  Avtalet för fiberinstallationen är tecknat med dig personligen och gäller även om du skulle sälja fastigheten och flytta därifrån. Därför är det viktigt att du överlåter avtalet till den nya ägaren.


Klicka här för instruktion för hur du överlåter avtalet.