I alla våra avtal vi skriver med kunder är det 10-dagars betalningstid. Detta beror på att vi har stora kostnader för grävning etc som skall betalas till våra leverantörer direkt efter avslutat arbete. Därför är det viktigt för oss att få betalt snabbt från dig för att vi skall kunna betala våra leverantörer i tid. På så sätt kan vi hålla det låga priset för din fiber.