1. Börja med undersöka om det är en större driftstörning i ditt område

När vi har en bekräftad driftstörning så lägger vi upp information om det på https://openinfra.com/status/ och meddelar alla tjänsteleverantörer i vårt nät. Tänk på att det kan ibland ta någon minut från avbrottet till avisering. 

 

Vill du ha notifiering direkt i mobilen kan du ladda ner Navetappen (Saab AB) i Google play eller Appstore. Navetappen är en driftinformationstjänst som är framtagen av Post- och telestyrelsen (PTS).


2. Undersök din utrustning
Se till att alla kablar sitter i och sitter rätt. Därefter kan du prova att starta om fiberboxen och tillhörande kringutrustning (till exempel en router).

 

3. Gör så här:

  • Dra ur alla nätverkskablar ur fiberboxen (de som sitter i fiberboxens uttag märkta LAN1 till LAN4) samt dra ur fiberboxens elsladd från eluttaget i väggen och låt fiberboxen vara strömlös ca 15 minuter.
  • Starta om din dator.
  • Koppla in strömmen fiberboxen igen.
  • När fiberboxen startat kopplar du in din dator direkt in i fiberboxen (vilket som helst av uttagen LAN1 till LAN4) med en nätverkskabel. Det betyder att om du har en router så ska den inte ska vara inkopplad när du gör detta.
  • Om internet fungerar när du har kopplat din dator direkt till fiberboxen så är det troligen routern, eller annan kringutrustning, som är problemet och du kan behöva starta om även den utrustningen.


4. Ytterligare felsökning (som du kan göra själv):

Testa en annan eller ny strömadapter, finnas att köpa i vanlig elektronikbutik och brukar heta nätadapter 12 V (DC) 12 W. 

Den här åtgärden bör du göra om PWR- och/eller WAN-lampan inte lyser.  


5. Kontakta din tjänsteleverantör

Om internet INTE fungerar när du har kopplat din dator direkt till fiberboxen så kan det bero en driftstörning i nätet utanför ditt hus. Se aktuell driftstatus här. Du kan även gå in på din bredbandsleverantörs (tjänsteleverantör) hemsida och se om det är en pågående driftstörning, samt kontakta deras kundservice för felanmälan.


Ny fiberanslutning som aldrig fungerat

Gäller det en ny fiberanslutning som aldrig fungerat och du har fått mejl från Open Infra om att din fiber är driftsatt? I så fall ska du göra en felanmälan till Open Infra direkt.