Vi skickar alltid ut våra fakturor som en totalsumma. Det är för att du ska kunna välja själv om du vill betala allt på en gång eller göra månadsbetalningar.  


Så här fungerar det.

Kanske har du t.ex. har beställt fiber till ett pris av 19 900 kr plus 499 kr/mån i 24 månader, inklusive bredbandstjänst under den tiden. Detta blir totalt 19 900 + 24 x 499 = 31 876 kr. Beloppet faktureras normalt på två fakturor med totalsumman 31 876 kr, t.ex.:

  • Faktura #1 som kan vara på t.ex. 4 900 kr och innefattar RUT.
  • Faktura #2 kan då vara på t.ex 26 976 kr och innefattar ROT.


Båda fakturorna ställs ut efter driftsättning av din fiber (dock i vissa äldre avtal så kan faktura #1 ställas ut efter installation av fiberboxen).


Anledningen till att beloppet delas upp på två olika fakturor är att i vår rapportering till Skatteverket måste RUT och ROT separeras på olika fakturor. Fakturorna kan ha ett antal olika rader för t.ex. framkörning, grävning, fiberblåsning etc. Detta är för att Skatteverket måste veta vad vi gjort så att de kan verifiera att du ska kunna få korrekta RUT- och ROT-avdrag.


Du kan välja att betala in allt på en gång mot de fakturor du erhållit, eller så väljer du att först betala in t.ex. 19 900 kr av dessa belopp mot fakturorna och sedan delbetala resterande med 499 kr/mån. Om du vill delbetala så ansöker du om det hos vår partner Svea Ekonomi. Länk för ansökan finns med i mailet med fakturorna. Uppläggningsavgift och aviavgift tillkommer då enligt ditt avtal.


Läs mer om RUT och ROT här https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/saharfungerarrotochrutavdraget.4.d5e04db14b6fef2c866097.html