Drift och underhåll av nät

Prislista och villkor för service och reparation
Du som är ansluten till Open Infras nät och har en aktiv tjänst betalar endast det som står i kolumnen "Med drift- och underhållsavgift". N...
Mån, 14 juni, 2021 at 11:40 AM
Vad är Drift och underhåll av nät?
Avgiften är knuten till anslutningsdressen som är registrerad i vårt nät och går till att vidareutveckla fibernätet. I Sverige har vi under det gångna åre...
Tis, 29 juni, 2021 at 4:19 PM
Hur ska jag betala för avgiften för drift och underhåll 2021?
Du kommer att få anvisningar på din skärm via datorn när du är uppkopplad till vårt nät.  Om du använder mobil eller i surfplatta kommer den säga att ...
Ons, 23 juni, 2021 at 4:57 PM
När kommer uppkopplingen tillbaka?
När du har kontrollerat dina uppgifter och godkänt villkoren kan det ta upp emot ca 15 minuter innan anslutningen är igång igen. 
Ons, 23 juni, 2021 at 4:59 PM
Jag är nyinflyttad i Open Infras nät, vad gäller för mig?
Avgiften fördrift och underhåll är knuten till anslutningsdressen och går till att modernisera och utveckla fibernätet, samt att kostnadsfritt byta fiberb...
Mån, 14 juni, 2021 at 12:15 PM
Vad händer om jag glömmer att betala?
Du kommer att få påminnelse på din skärm via datorn eller din mobil/platta när du är uppkopplad till vårt nät.  Om du har fått aviseringen på din skär...
Mån, 14 juni, 2021 at 12:19 PM
Varför har jag fått brev om avgiften för drift och underhåll?
Alla som är fiberanslutna till Open Infras nät betalar en avgift på för närvarande 9 kr/månaden.  I de fall vi saknar uppdaterade kontaktuppgifter ...
Mån, 14 juni, 2021 at 12:23 PM
Det finns står inget om avgift för drift och underhåll i mitt installationsavtal - vad gäller för mig?
Vill du ta del av de förmåner som avgiften innefattar ska du kontakta kundtjänst. I avtalsvillkor före juni 2021 benämns nätavgiften som ”drift och u...
Mån, 14 juni, 2021 at 11:52 AM
Har alla nätoperatörer drift- och underhållsavgift?
Ja, men olika bolag hanterar det olika. Kostnaden för att underhålla och utveckla fibernät finns oavsett och det finns inga statliga eller övergripande pe...
Mån, 14 juni, 2021 at 12:11 PM