När projektet är färdig kommer en besiktigning ske och eventuell ytterligare återställning utföras.