Det är svårt att säga exakt när du kommer bli driftsatt. Vi försöker ge information under hela projektets gång och informera när en driftsättning börjar närma sig. Däremot är det svårt att säga ett datum när du kommer bli driftsatt.