På tomtmark gräver vi ett smalt dike med hacka och spade för att orsaka minsta möjliga ingrepp på din tomt. Därefter gör vi en grovåterställning vilket innebär att vi lägger tillbaka befintliga jordmassor. Stora stenar som grävts fram tar du själv hand om. Vi försöker lägga tillbaka befintligt gräs så gott det går men vi lägger inte på ny jord och sår inte nya gräsfrön, vi sätter inte tillbaka stenplattor, lägger inte asfalt – ytlig återställning är upp till respektive fastighetsägare att sköta efter att jobbet är klart. Eftersom vi inte använder maskiner som kör sönder gräsmattor och buskar går det i regel inte att se att vi utfört arbete på tomten efter ett par månader.

 

På kommunal mark, där vi gräver med maskin, kan det dock ta tid innan allt ser ut precis som det gjorde innan vi grävde, räkna med cirka 12 månader.