På en några av våra tidigare avtal finns inte nätavgiften inskriven i villkoren och därför har du nu fått erbjudande om att ta del av de förmåner som nätavgiften innebär. Där ingår ingår drift och underhåll av fasadbox och fiberbox, det betyder att om något går sönder ingår reparation eller byte av box samt eventuell strömadapter (gäller dock ej om skada är orsakat av oaktsamhet).


Läs mer här om kostnader för service och reparationer beroende på om du betalar Nät- och serviceavgiften eller inte.