När vi har en bekräftad driftstörning så lägger vi upp information om det på https://openinfra.com/status/ 

 

Vill du ha notifiering direkt i mobilen kan du ladda ner Navetappen (Saab AB) i Google play eller Appstore

 

Navetappen är en driftinformationstjänst som är framtagen av Post- och telestyrelsen (PTS).