En medieomvandlare är en CPE som betyder Customer Placed Equipment. Den här utrustningen sitter på insidan i ditt hem. Medieomvandlare kan kallas lite olika beroende på nätägare, operatör, tjänsteleverantör eller utifrån vaneord hos den du pratar med.  


Vanliga förekommande namn på en CPE är: bredbandsswitch, fiberbox, fiberkonverter, fiberuttag, konverter eller lådan på väggen.