Stadsnät är ofta lokalt geografiska nät i kommuner som till största delen består av fiberkabel. Tanken är att stadsnäten i Sverige ska tillhandahålla operatörsneutral infrastruktur. Det betyder att stadsnätet står för själva uppkopplingen medan tjänsterna bredband, telefoni och IPTV mm tillhandahålls av kommersiella aktörer.


Stadsnät kan ha olika roller:

- Ett stadsnät kan äga och hyra ut svart fiber och är då nätägare.

- Ett stadsnät kan vara nätägare och kommunikationsoperatör (KO).

- Ett stadsnät kan vara nätägare, kommunikationsoperatör (KO) och även tjänsteleverantör.

Stadsnät är en ganska unikt för Sverige och är en bidragande faktor till att vi har en bred konkurrens och konsumentvänliga priser bredband via fiber.

De flesta stadsnäten är med i samarbetsorganet SSNF, Svenska stadsnätsföreningen.