Ett fastighetsnät är vanligt i ett flerbostadshus och företagsfastigheter och kan vara i kopparnät och fibernät. Fastighetsnätet börjar där stadsnätets eller nätägarens avlämningspunkt finns, oftast i fastighetens elrum eller telerum. Denna överlämningspunkt brukar kallas ODF.


Ett fastighetsnät räknas som fast egendom och ägaren till ett fastighetsnät är därmed fastighetsägaren.