Kommunikationsoperatören är den som tillhandahåller olika tjänsteleverantörer i ett stadsnät. De flesta KO brukar presentera de olika tjänsteleverantörerna i en portal eller som hos oss på en marknadsplats.