Vilka åtgärder tar Open Infra när det gäller Covid-19?

Åtgärder med anledning av Covid-19
Open Infra följer och uppdaterar löpande riktlinjerna för kundbesök och installation i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  Vid hemb...
Tors, 4 mar., 2021 at 11:31 AM