Kostnader

Vad kostar det att fiberansluta mitt hus?
Att gräva, dra fiber, installera och driftsätta ett hus kan kosta alltifrån 13 000 kr till ca 45 000 kr, och i några undantagsfall ännu mer. Du ser kostnade...
Mån, 24 feb., 2020 at 4:13 E.M.
När ska jag betala?
Det står i ditt avtal när du ska betala. Ibland sker betalning vid installationen av fiberboxen, men det vanligaste är att det sker efter driftsättning och ...
Mån, 24 feb., 2020 at 4:13 E.M.
Hur betalar jag?
Vi tar emot betalning på två sätt, antingen mot faktura eller via delbetalning. 1 Betalning via faktura Betalning sker mot faktura med 10 dagars betalt...
Mån, 24 feb., 2020 at 4:14 E.M.
Vad är det jag betalar för?
Kostnaden baseras på en kalkyl vi tar fram för just ditt område där vi räknat ut uppskattad kostnad för att ansluta respektive fastighet. Den totala kostnad...
Mån, 24 feb., 2020 at 4:14 E.M.
Kan jag använda ROT-avdraget?
Ja, du kan använda ROT-avdraget till delar av grävarbetet på tomten. Detta är möjligt då regeringen tagit med ”förläggning av bredbandskabel på tomtmark” in...
Mån, 24 feb., 2020 at 4:15 E.M.
Kan jag använda RUT-avdraget?
Ja, det kan vara möjligt att använda RUT-avdraget för vissa delar av installationen som utförs i ditt hus. Det står på ditt avtal om det är möjligt i ditt f...
Mån, 24 feb., 2020 at 4:16 E.M.