Om din fråga gäller en reklamation eller tvist ber vi dig i första hand att skicka ett mejl till reklamation@openinfra.com. Vi utreder ditt ärende tillsammans med dig och vår ambition är alltid att hitta en lösning som känns bra för båda parter.


Det här behöver en reklamation innehålla:

  • För- och efternamn (samma som avtalet)
  • Adressen det gäller (gatuadress, nr och ort)
  • Beskrivning av ärendet
  • Önskemål om åtgärd eller ersättning
  • Eventuella bilagor

 

Vad händer sen?

  1. En handläggare vid reklamationsavdelningen kommer att göra en första genomgång av ditt ärende och se om ytterligare kompletteringar behövs. 
  2. En utredning startar.
  3. En förklaring och lösning presenteras.  


Handläggningstid

Handläggningstiden kan variera utifrån ärendets komplexitet och beroende hur mycket som behöver utredas. För tillfället är handläggningstiden 6-8 veckor.