Du som är ansluten till Open Infras nät och har en aktiv tjänst betalar endast det som står i kolumnen "Med drift- och underhållsavgift".NY Prislista för service och reparation, privatkund

Avgift för drift och underhåll: 9 kr/mån (108 kr per kalenderår)

Prislistan gäller från 1 augusti 2021 och tillsvidareHembesök

Åtgärd

Utan drift- och underhållsavgift

Med drift- och underhållsavgift

Beskrivning

Startavgift
Hembesök för felsökning och enklare åtgärd

1 790 kr

490 kr

Felsökning från fiberbox till tomtgräns.

Innefattar: felsök, enklare åtgärd, projektering av flytt eller andra större ändringar.

Tillkommande avgift
 

Timavgift för hembesök efter första timmen

 

690 kr/per
arbetstimme*

490 kr/per 
arbetstimme*

Om arbetet tar längre tid än en timme tillkommer en timavgift vid hembesök.

Tillkommande avgift
 

Byte av fiberbox


975 kr*

0 kr*

Kostnad för hårdvara

Tillkommande avgift
 

Byte av strömadapter


200 kr*

0 kr*

Kostnad för hårdvara


Hembesök, tomtförlagd fiber

 

 

 

Tillkommande avgift (utöver startavgift)

Reparation av tomtförlagd fiber

5 840 kr*

2 440 kr*

Reparation efter avgrävd kabel. Innefattar: handgrävning, reparation av dukt, omblåsning av fiber, funktionstest.

 

**Om grävmaskin krävs eller om det är flertalet kabelbrott kan extra kostnader tillkomma.


Övriga kostnader

 

 

 

Ej avbokat hembesök


1 490 kr

1 490 kr

Teknikerbesök måste avbokas senast 24 timmar innan avtalad tid.

Ominstallation eller flytt av fiberbox, samt flytt eller omläggning av fiberkabel på tomt


Startavgift hembesök enligt ovan för projektering, därefter offert på arbetet.

Flytt av fiberbox, ominstallation vid nybyggnation eller vid kraftig skada så som t ex brand.

Alla priser är inklusive moms.

*Startavgift tillkommer. 

**Ytterligare avgifter kan tillkomma vid särskilt omfattande reparation. 


Allmänna villkor för Drift och underhåll, se längst ned på sidan.

 


Prislistan nedan upphör att gälla 1 augusti 2021.
Prislista

ÅtgärdUtan nät- och serviceavgiftMed nät- och serviceavgiftBeskrivning
Startavgift
Hembesök för felsökning och enklare åtgärd
1790 kr490 krFelsökning från fiberbox till tomtgräns.
Innefattar: felsök, enklare åtgärd, projektering av flytt eller andra större ändringar.
Tillkommande avgift
Reparation/byte av fiberbox
+975 kr*0 kr
Tillkommande avgift
Reparation av tomtförlagd fiber
+7840 kr*+2465 kr*Reparation efter avgrävning. Innefattar: handgrävning, reparation av dukt, omblåsning av fiber, test. Om grävmaskin krävs eller om det är flertalet kabelbrott tillkommer extra kostnader.
Ej avbokat hembesök
1490 kr1490 krTeknikerbesök måste avbokas senast 24 timmar innan avtalad tid.
Ominstallation eller flytt av fiberbox
Startavgift hembesök enligt ovan för projektering, därefter offert på arbetetFlytt av fiberbox, ominstallation vid nybyggnation eller vid kraftig skada så som t ex brand.
* Hembesöksavgiften är en startavgift, sedan tillkommer ytterligare eventuell avgift beroende på tillkommande åtgärd.
Alla priser är inklusive moms.
Prislistan gäller från 30 juni 2020 till och med 31 juli 2021.