Ja, men olika bolag hanterar det olika. Kostnaden för att underhålla och utveckla fibernät finns oavsett och det finns inga statliga eller övergripande pengar för det. I beloppet ingår också service för fiberbox. 


Open Infra väljer att redovisa avgiften öppet.