Open Infra använder sig oftast av ordet fiberbox när vi pratar om CPE som betyder Customer Placed Equipment som placeras i ditt hem. Men avvikelser kan förekomma i äldre avtal och hos enskilda individer. Fiberboxen kan kallas lite olika beroende på nätägare, operatör, tjänsteleverantör eller utifrån vaneord hos den du pratar med.


Vanliga förekommande namn på en CPE är: bredbandsswitch,,fiberkonverter, fiberuttag, konverter eller lådan på väggen.