Open Infra följer och uppdaterar löpande riktlinjerna för kundbesök och installation i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid hembesök och informationsmöten

- Vi avråder från all fysisk kontakt vid möten. Vi uppmanar våra säljare, projektledare, fälttekniker, grävare och installatörer att inta ta i hand när man ska hälsa.

- När vår personal knackar på ska de ta några steg bakåt innan dörren öppnas.

- Även om vi har inbokat besök ska vi alltid stämma av med den inbokade att det är okej att kliva på.

- Inbokade besök ska alltid kunna bokas om.

- All personal ska vara utrustade med handskar och/eller handsprit.

- Handsprit och våtservetter ska alltid finnas tillgängligt

- Vi ska alltid kunna erbjuda signering med en rengjord penna på plattan. Om det inte finns penna ska plattan torkas av innan och efter signering.

- Vid symptom kommer vi avboka mötet och hitta en ny tid. Detsamma gäller för kunder.

- Informationsmöten kan hållas utomhus och under längre tid. Ha gärna varma kläder. Vi erbjuder även enskilda hembesök för dem som önskar undvika öppna folksamlingar.


Med anledning av de rådande omständigheterna med Covid-19 så påverkar det även vår verksamhet. Vi gör vad vi kan för att hindra smittans framfart samtidigt som vi måste säkerställa att fiberanslutningar och underhåll av den digitala infrastrukturen blir genomförda.