MAC betyder Media Access Controll. En MAC-adress är en unik kod som alla enheter som kan anslutas till ett nätverk har. Det är ett ID-nummer som gör att din telefon, dator, skrivare och annan utrustning kan identifieras oavsett vilket nätverk enheten är uppkopplad mot.


När vi ska ansluta fiber till din fastighet, eller när vi ska felsöka, behöver vi oftast MAC-adressen till din fiberbox. Läs här hur du hittar din MAC-adress!