Exempel: 250/250
 

Symmetrisk tjänst innebär att det är samma överföringshastighet till abonnenten (nedströms) som från abonnenten (uppströms).