Exempel: 250/10
 

Asymmetrisk tjänst är avståndsbaserad, vilket innebär att överföringshastigheten till abonnenten (nedströms) är högre än från abonnenten (uppströms).