Gigabit per sekund. Måttenhet vid dataöverföring på 1 000 000 000 bit per sekund.

(Ej att förväxlas med GB, som är Gigabyte, som används som enhet för mobildata.)