Megabit per sekund. Måttenhet vid dataöverföring på 1 000 000 bit per sekund.


(Ej att förväxlas med MB, som är Megabyte)