Kostnaden baseras på en kalkyl vi tar fram för just ditt område där vi räknat ut uppskattad kostnad för att ansluta respektive fastighet. Den totala kostnaden redovisas i den offert och anmälningsblankett du får av oss i början av projektet.