Innan vi kan börja gräva och dra in fiber till ditt hus behöver vi ha flera tillstånd från kommunen och göra vissa förarbeten. Det brukar se ut ungefär så här:

 

  • Vi ansöker om markavtal hos din kommun. Att få ett markavtal brukar normalt ta en månad, men det finns tyvärr fortfarande kommuner som tar flera månader på sig. Vi gör vad kan för så skyndsamt som möjligt få klart ett markavtal.


  • Så fort vi har ett godkänt markavtal kontaktar vi dig för att boka in ett möte där vi kommer att berätta i detalj hur arbetet kommer att gå till. Då får du får även en offert och anmälningsblankett med aktuell kostnad. Kostnaden baseras på en kalkyl vi tar fram för just ditt område där vi räknat ut slutkostnaden för att ansluta respektive fastighet.


  • Samtidigt som vi kontaktar dig börjar vi designa hur stadsnätet ska se ut i ditt område.


  • När alla ritningar är klara lämnar vi in en schaktansökan och TA-planer till kommunen.


  • Därefter gör vi och kommunen en försyn på de planerade schaktsträckorna på kommunal mark. När försynen är genomförd, schaktansökan och TA-planerna är godkända så börjar grävarbetet.