Din fastighet beräknas vara installerad och klar 3-9 månader efter beställning. 

Cirka 95 procent installeras inom angiven tidplan medan resterande 5 procent tyvärr kan dröja på grund av till exempel tillstånd hos markägare, lång handläggningstid hos kommunen eller Trafikverket samt tekniska problem.