• Börja med att kolla openinfra.com/driftinfo för att avgöra om det är en större störning som påverkar hela området.

Om det inte är en driftsstörning:

  • Stäng av om din router och låt den vara avstängd i cirka tio minuter innan du slår på den igen.

 

  • Gör likadant med din mobil, platta, dator och andra enheter som är beroende av din router.

 

Om uppkoppling fortfarande inte fungerar – felsök din router:

  • Om du har möjlighet kan du testa med en annan router, om den fungerar så är felet troligen den första routern.

 

  • Du kan nu prova att fabriksåterställa din router genom att hålla inne reset-knappen tills dess att routern slocknar. Du kommer att behöva ett tunt och smalt föremål såsom t ex ett gem för att komma åt knappen. En återställning kan ta upp till 30–40 minuter innan den är klar. OBS! Tänk på att eventuella inställningar du ändrat i routern kommer att försvinna vid fabriksåterställningen.


  • Om routern fortfarande inte fungerar kan den ha gett upp. Du behöver då införskaffa en ny antingen hos din tjänsteleverantör eller i en vanlig elektronikbutik.

 

Om uppkoppling fortfarande inte fungerar – felsök anslutningen:

  • Koppla din dator direkt till fiberboxen med en nätverkskabel.

 

  • Om det inte fungerar när du direktkopplar datorn till fiberuttaget så behöver du göra en felanmälan till din tjänsteleverantör. Det är också din tjänsteleverantör som kommer att betala ut eventuell avbrottsersättning.