Vilka åtgärder tar Open Infra när det gäller Covid-19?

Åtgärder med anledning av Covid-19
Uppdatering: Sedan den 18 mars arbetar all personal utom fältpersonal hemifrån. Läs mer om det här. - - - Open Infra följer och uppdaterar riktlinjerna...
Mån, 23 mar., 2020 at 1:14 PM